Location

Stratford, ON

Storeys

3

SQFT

76, 325