Location

Stratford, ON

Storeys

4

SQFT

64, 490